Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Điều Trị Tâm Lí: Phần 4 - In Treatment S4 | Tập 1

Việc tái định hình series được đặt trong bối cảnh hiện tại ở Los Angeles và mang đến ba bệnh nhân rất khác nhau trong các buổi trị liệu với bác sĩ Brooke nhằm giúp chúng ta nhận thức nhiều vấn đề đáng quan tâm hiện nay.
Tags:

Có thể bạn thích