Sorry, this video is not available in your country.

Indonesia Bị Virus Tàn Phá, Nới Lỏng Các Quy Định Chống Covid-19 Đối Với Các Doanh Nghiệp Nhỏ

chia sẻ

Indonesia Bị Virus Tàn Phá, Nới Lỏng Các Quy Định Chống Covid-19 Đối Với Các Doanh Nghiệp Nhỏ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 01/08/2021
Chính phủ đã bị chỉ trích về việc xử lý đại dịch và các chính sách mà những người chỉ trích cho biết ưu tiên kinh tế hơn sức khỏe cộng đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm