Sorry, this video is not available in your country.

Indonesia: Bùng Nổ Nhu Cầu Về Thuốc Nhuộm Tự Nhiên Từ Cây Đước

chia sẻ

Indonesia: Bùng Nổ Nhu Cầu Về Thuốc Nhuộm Tự Nhiên Từ Cây Đước

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/11/2021
Thay vì sử dụng phẩm màu hóa học để nhuộm vải, tại Indonesia, sáng kiến nhuộm vải bằng nguyên liệu tự nhiên đã ra đời, giúp ích cho môi trường, đồng thời, góp phần giảm chi phí sản xuất. Vậy loại thuốc nhuộm vải này được tạo ra như thế nào và còn giúp cải thiện những vấn đề nào khác?

Tin Tức Tất cả

Xem thêm