Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Phấn Đấu: Phần 2 - Industry S2 | Tập 1

9.0 / 1 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: Birgitte Stærmose
Một nhóm sinh viên mới ra trường cạnh tranh những vị trí có hạn tại Pierpoint & Co., ngân hàng hàng đầu tại London, trong lúc bị quăng vào thế giới tài chính quốc tế đầy căng thẳng.
Tags:

Có thể bạn thích

Phim bộ 9.0 8 Tâp
Phim bộ 0.0 13 Tập
Phim bộ 0.0 13 Tập
Phim bộ 9.7 13 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 52 Tập
Phim bộ 6.9 50 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 8.7 8 Tập
Phim bộ 0.0 8 Tập
Phim bộ 10.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 12 Tập
Phim bộ 10.0 15 Tập (2 Phần)
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 7.4 10 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 5 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 5.3 10 Tập
Phim bộ 8.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 8.3 9 Tập
Phim bộ 7.2 8 Tập
Phim bộ 1.0 18 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 5.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập