Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Bất Khuất - Invictus

Nelson Mandela, trong nhiệm kì Tổng thống Nam Phi đầu tiên, đã tiến hành một chiến dịch hàn gắn đất nước bằng việc lập ra đội tuyển rugby quốc gia với mục tiêu chiến thắng giải thế giới 1995.
Tags:

Có thể bạn thích