Sorry, this video is not available in your country.

Iraq: Chủ Cửa Hàng Tại Các Chợ Hào Phóng Với "Người Mở Hàng"

chia sẻ

Iraq: Chủ Cửa Hàng Tại Các Chợ Hào Phóng Với "Người Mở Hàng"

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/02/2021
Khi mặt trời mọc trên khu chợ lịch sử của Arbil, những người chủ cửa hàng quét dọn và háo hức chờ đợi "istiftah" - khách hàng đầu tiên trong ngày, được cho là một điềm lành. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm