Sorry, this video is not available in your country.

Israel Có Thể Sớm Kết Thúc Kỷ Nguyên Benjamin Netanyahu

chia sẻ

Israel Có Thể Sớm Kết Thúc Kỷ Nguyên Benjamin Netanyahu

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 10/06/2021
Israel có thể sớm nhìn thấy sự kết thúc của một kỷ nguyên trong bối cảnh một liên minh mới tìm cách lật đổ Thủ tướng kỳ cựu Benjamin Netanyahu. Nhóm đa dạng các đảng đối lập đã đạt được thỏa thuận làm việc cùng nhau chỉ vài giờ trước hạn chót để thành lập một chính phủ. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm