Sorry, this video is not available in your country.

Israel Công Bố Video Đường Hầm Dưới Bệnh Viện Al Shifa

chia sẻ

Israel Công Bố Video Đường Hầm Dưới Bệnh Viện Al Shifa

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 30/11/2023
Ngày 22-11, quân đội Israel công bố thêm nhiều video ghi nhận về hệ thống đường hầm bên dưới Bệnh viện Al Shifa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm