Sorry, this video is not available in your country.

Israel: Người Dân Lại Tụ Tập Biểu Tình Chống Chính Phủ

chia sẻ

Israel: Người Dân Lại Tụ Tập Biểu Tình Chống Chính Phủ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 30/07/2020
Các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra kể từ khi Chính phủ Israel tăng cường áp đặt trở lại những biện pháp hạn chế tình trạng lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm