Sorry, this video is not available in your country.

Israel Tuyên Bố Gia Hạn Lệnh Ngừng Bắn Với Phong Trào Hồi Giáo Hamas

chia sẻ

Israel Tuyên Bố Gia Hạn Lệnh Ngừng Bắn Với Phong Trào Hồi Giáo Hamas

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Lệnh ngừng bắn với Phong trào Hamas sẽ được Israel tiếp tục gia hạn dựa trên nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình giải phóng con tin và tuân theo điều khoản thỏa thuận.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm