Sorry, this video is not available in your country.

Ít Nhất 11 Trẻ Em Thiệt Mạng Ở Myanmar Sau Cuộc Không Kích Quân Sự

chia sẻ

Ít Nhất 11 Trẻ Em Thiệt Mạng Ở Myanmar Sau Cuộc Không Kích Quân Sự

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 28/09/2022
Ít nhất 11 trẻ em đã thiệt mạng ở Myanmar trong một cuộc không kích của chính phủ mà nhà chức trách cho là nhằm vào phiến quân vào ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm