Sorry, this video is not available in your country.

Ít Nhất 44 Người Palestine Thiệt Mạng Khi Thỏa Thuận Ngừng Bắn Giữa Israel Và Binh Linh Sở Gaza

chia sẻ

Ít Nhất 44 Người Palestine Thiệt Mạng Khi Thỏa Thuận Ngừng Bắn Giữa Israel Và Binh Linh Sở Gaza

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/08/2022
Trong 56 giờ xung đột diễn ra kể từ khi Israel không kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Phong trào đấu tranh Palestine, ít nhất 44 người đã thiệt mạng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm