Sorry, this video is not available in your country.

Ít Nhất Bốn Người Thiệt Mạng Khi Trận Cháy Rừng Lớn Nhất Năm 2022 Của California Tiếp Tục Lan Rộng

chia sẻ

Ít Nhất Bốn Người Thiệt Mạng Khi Trận Cháy Rừng Lớn Nhất Năm 2022 Của California Tiếp Tục Lan Rộng

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 11/08/2022
Hai thi thể nữa được tìm thấy trong một vụ cháy rừng lớn ở Bắc California, nâng số người chết lên bốn trong vụ cháy lớn nhất trong năm của tiểu bang.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm