Sorry, this video is not available in your country.

Jamie's One-pan Wonders (Phần 1 - Tập 5)

chia sẻ

Jamie's One-pan Wonders (Phần 1 - Tập 5)

Jamie's One-Pan Wonders là hướng dẫn dựa trên giải pháp tối ưu cho những bữa ăn cực kỳ dễ dàng, hoàn hảo, cung cấp nhiều món ăn ngon được nấu chỉ trong một chảo hoặc khay.