Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Công Viên Kỷ Jura - Jurassic Park

Một nhà cổ sinh vật học đến thăm một công viên chủ đề sắp được hoàn thiện phải bảo vệ hai đứa trẻ sau khi sự cố mất điện khiến khủng long xổng ra ngoài.  

Có thể bạn thích