Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thế Giới Kỉ Jura - Jurassic World

10.0 / 1 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Colin Trevorrow
Công viên khủng long tái hoạt đông nhiều năm sau những sự kiện cũ, nhưng thảm họa lại tái diễn.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.5 135 Phút
Phim lẻ 8.4 118 Phút
Phim lẻ 8.0 98 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 7.2 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 0.0 93 phút
Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 0.0 144 Phút
Phim lẻ 8.3 83 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 101 Phút
Phim lẻ 10.0 96 Phút
Phim lẻ 9.0 82 Phút
Phim lẻ 7.0 116 phút
Phim lẻ 9.2 89 Phút
Phim lẻ 4.0 82 Phút