Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Liên Minh Công Lý: Phần 2 - Justice League S2 | Tập 1

Siêu Nhân và Người Dơi được bổ nhiệm làm người bảo vệ Trái Đất và giải cứu Jonn Jonzz, một người Sao Hỏa đến cảnh báo về cuộc xâm lăng. Các siêu anh hùng đã thành lập Liên Minh Công Lý để đối đầu với chúng.

Có thể bạn thích