Sorry, this video is not available in your country.

Kế Hoạch 1,5 Tỷ Đô Để Khôi Phục Rừng, Đất Của Bờ Biển Ngà

chia sẻ

Kế Hoạch 1,5 Tỷ Đô Để Khôi Phục Rừng, Đất Của Bờ Biển Ngà

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 17/05/2022
Bờ Biển Ngà đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ USD cho chương trình phục hồi đất 5 năm nhằm phục hồi rừng và tăng sản lượng lương thực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm