Sorry, this video is not available in your country.

Kè Thanh Đa Sạt Lở Lâu Không Được Sửa, Hàng Rào Bị Nước Xé Toạc

chia sẻ

Kè Thanh Đa Sạt Lở Lâu Không Được Sửa, Hàng Rào Bị Nước Xé Toạc

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 26/02/2024
Bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị sạt lở hơn 8 tháng qua vẫn chưa được sửa. Hiện có đoạn đã bị sóng nước xé toạc khiến nước tấn công vào khu dân cư phía trong.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm