Sorry, this video is not available in your country.

Kendall Jenner

chia sẻ

Kendall Jenner

Là những người nổi tiếng Insta trên radar của bạn? Hãy cùng người mẫu được trả lương cao số 1 thế giới Kendall Jenner để có một câu chuyện tuyệt vời về quá trình thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của cô ấy.