Sorry, this video is not available in your country.

Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve (Phần 1 - Tập 3)

chia sẻ

Khám Phá Bắc Mỹ Cùng Simon Reeve (Phần 1 - Tập 3)

Cùng Simon Reeve thực hiện hành trình tham vọng nhất từ trước đến nay. Khám phá Bắc Mỹ và thưởng ngoạn cảnh đẹp của nơi này, tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu tới thế giới tự nhiên.