Sorry, this video is not available in your country.

Khám Phá Nước Anh Cùng Joanna Lumley (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Khám Phá Nước Anh Cùng Joanna Lumley (Phần 1 - Tập 1)

Sau khi đã khám phá khắp nơi trên thế giới, Joanna Lumley thực hiện hành trình đáng nhớ nhất, là khám phá chính đất nước, quê hương mình.