Sorry, this video is not available in your country.

Khan Hiếm Thức Ăn Cho Vật Nuôi Mùa Khô Hạn

chia sẻ

Khan Hiếm Thức Ăn Cho Vật Nuôi Mùa Khô Hạn

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 21/04/2024
Hạn hán kéo dài khiến nhiều hồ thủy lợi cạn trơ đáy, những cánh đồng khô cằn. Người dân chật vật đi tìm từng giọt nước để cứu cây trồng và đàn gia súc. Ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Ninh Thuận. Do nắng nóng kéo dài khiến cỏ và nhiều loại cây dại đã chết khô dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn cho gia súc. Thiếu thức ăn kèm với nắng nóng kéo dài khiến nhiều con cừu của người dân không suy nhược, ốm yếu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm