Sorry, this video is not available in your country.

Khánh Hòa: Ngư Dân Ra Biển Ngày Tết Trúng Đậm Cá Ngừ Đại Dương

chia sẻ

Khánh Hòa: Ngư Dân Ra Biển Ngày Tết Trúng Đậm Cá Ngừ Đại Dương

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/02/2024
Những ngày này ngư dân tỉnh Khánh Hòa bắt đầu trở về sau chuyến ra khơi đánh bắt xuyên Tết. “Chuyến biển hai năm” xuyên Tết này toàn tỉnh Khánh Hòa có 123 tàu đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm