Sorry, this video is not available in your country.

Khánh Hòa: Nông Dân Thu Nhập Cao Nhờ Nuôi Trâu

chia sẻ

Khánh Hòa: Nông Dân Thu Nhập Cao Nhờ Nuôi Trâu

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 08/04/2021
Tại xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn còn rất nhiều hộ nông dân sống được về nghề nuôi trâu. Hàng ngày, bên cạnh những cánh đồng bạt ngàn nơi đây vẫn luôn xuất hiện nhiều nông dân chăn dắt từng đàn trâu từ vài chục con đến cả trăm con.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm