Sorry, this video is not available in your country.

Khánh Hòa: Táo Mất Mùa Do Nắng Hạn, Người Trồng Điêu Đứng

chia sẻ

Khánh Hòa: Táo Mất Mùa Do Nắng Hạn, Người Trồng Điêu Đứng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 22/06/2024
Những ngày này được coi là đến mùa thu hoạch táo hàng năm, nhưng hàng trăm hecta vườn trồng táo theo mô hình nhà lưới tại xã Cam Thành Nam của huyện Cam Lâm được coi là vùng trồng táo nhiều nhất của tỉnh Khánh Hòa lại vắng tanh, không người thu hoạch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm