Sorry, this video is not available in your country.

Khó Khăn Pháp Lý Là Rào Cản Lớn Cho Các Dự Án Nhà Ở Xã Hội Tại TP.HCM

chia sẻ

Khó Khăn Pháp Lý Là Rào Cản Lớn Cho Các Dự Án Nhà Ở Xã Hội Tại TP.HCM

Người đăng:
Ngày đăng: 28/05/2023
Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ cho người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn TP, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết: các dự án này đang gặp nhiều khó khăn, trong đó pháp lý là rào cản lớn nhất.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm