Sorry, this video is not available in your country.

Khói Bốc Lên Từ Nơi Xảy Ra Vụ Nổ Tại Khu Hóa Chất Của Đức

chia sẻ

Khói Bốc Lên Từ Nơi Xảy Ra Vụ Nổ Tại Khu Hóa Chất Của Đức

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/08/2021
Một vụ nổ tại một khu công nghiệp dành cho các công ty hóa chất đã làm rung chuyển thành phố Leverkusen của Đức hôm thứ Ba, khiến một đám mây đen lớn bay lên không trung. Văn phòng liên bang về bảo vệ dân sự và hỗ trợ thiên tai của Đức đã phân loại vụ nổ là 'một mối đe dọa cực độ' và yêu cầu người dân ở trong nhà và đóng cửa sổ và cửa ra vào. Nguyên nhân của vụ nổ không rõ ràng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm