Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Khởi Đầu - Reset | Tập 1

8.9 / 9 đánh giá
Đạo diễn: Tôn Mặc Sủng
Sản xuất: Daylight Entertainment
Bị rơi vào vòng lặp cùng nhau, Tiêu Hạt Nhân và Lý Thi Tình đứng trước nhiều sự lựa chọn của bản thân khi chiếc xe buýt mà họ đang ở trong đó lại sắp gặp nạn. Nếu chọn thoát thân họ có thể phải đối mặt với pháp luật, còn nếu cứu người trên xe thì họ có thể sẽ mất mạng, liệu lựa chọn nào của đôi bạn trẻ là đúng đắn?  

Có thể bạn thích

Phim bộ 9.7 43 Tập
Phim bộ 8.2 43 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.1 54 Tập
Phim bộ 6.3 44 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 7.3 45 Tập
Phim bộ 9.3 24 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 7.5 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 6.9 80 Tập
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim bộ 5.5 40 Tập
Phim bộ 9.4 52 Tập
Phim bộ 8.0 36 Tập
Phim bộ 8.5 36 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.4 40 Tập
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.3 32 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 7.6 38 Tập
Phim bộ 7.2 35 Tập
Phim bộ 8.7 38 Tập
Phim bộ 8.9 48 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)