Sorry, this video is not available in your country.

Khôi Phục Chuối Ngà Voi - Đặc Sản Đãi Khách Quý Của Người Pa Kô Ở Quảng Trị

chia sẻ

Khôi Phục Chuối Ngà Voi - Đặc Sản Đãi Khách Quý Của Người Pa Kô Ở Quảng Trị

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 21/04/2024
Phụ nữ xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đang khôi phục lại giống chuối ngà voi quý, quả to bằng cổ tay người lớn, cong vút như ngà voi, thơm ngọt chỉ dùng để đãi khách quý. Từ năm 2019 đến nay, tổ hợp tác chuối lùn Tà Rụt đã và đang khôi phục lại nhiều giống chuối quý của địa phương như chuối ngà voi, chuối cơm, chuối lùn bản địa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm