Sorry, this video is not available in your country.

Khởi Tố Nhóm Đối Tượng Thu Thập 17 Triệu Dữ Liệu Cá Nhân, Lừa Đảo Chiếm Đoạt Hơn 100 Tỷ Đồng

chia sẻ

Khởi Tố Nhóm Đối Tượng Thu Thập 17 Triệu Dữ Liệu Cá Nhân, Lừa Đảo Chiếm Đoạt Hơn 100 Tỷ Đồng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 05/12/2022
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm