Sorry, this video is not available in your country.

Không Để Sơ Hở Cho Các Đối Tượng Tham Nhũng, Tiêu Cực Trong Lĩnh Vực Đấu Giá Tài Sản

chia sẻ

Không Để Sơ Hở Cho Các Đối Tượng Tham Nhũng, Tiêu Cực Trong Lĩnh Vực Đấu Giá Tài Sản

Người đăng:
Ngày đăng: 28/11/2023
Đại biểu Phạm Đức Ấn đánh giá, tình trạng thông thầu, thông đồng, "quân xanh, quân đỏ", cò mồi, đe dọa cưỡng ép xảy ra khá tinh vi và xu hướng ngày càng phức tạp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm