Sorry, this video is not available in your country.

Khu Dân Cư Palestine Bị Đe Dọa Bởi Kế Hoạch Định Cư Của Israel

chia sẻ

Khu Dân Cư Palestine Bị Đe Dọa Bởi Kế Hoạch Định Cư Của Israel

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 23/09/2022
Ở Đông Jerusalem, một dự án xây dựng khu định cư của Israel đã được phê duyệt trước. Khu vực lân cận Beit Safafa có thể bị chia cắt khỏi phần còn lại của thành phố và Bờ Tây liền kề.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm