Sorry, this video is not available in your country.

Khu Thương Mại Tự Do Tạo Động Lực Phát Triển Mới Tại Đà Nẵng

chia sẻ

Khu Thương Mại Tự Do Tạo Động Lực Phát Triển Mới Tại Đà Nẵng

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Một nội dung đáng chú ý trong chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đợt 2, đó là Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm