Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thế Giới Loài Khủng Long

Thế Giới Loài Khủng Long: Khủng long tiến hóa thành chim như thế nào

7.8 / 30 đánh giá
Thể loại: Khoa giáo, Khám Phá
Khám phá toàn bộ thế giới loài khủng long ở thời đại tiền sử, cách đây 65 triệu năm.

Có thể bạn thích