Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine | Tập 1

9.2 / 50 đánh giá
Đạo diễn: Lâm Phong
Sản xuất: Hunan TV
Mã Phức Nhã là công chúa Sở quốc nhân ái có một trái tim vàng, nguyện làm thầy thuốc cứu nhân độ thế. Một ngày hoàng thúc của cô âm thầm tạo phản, cô đã thề phải phục quốc, vì cha mẹ trả mối huyết thù sâu tựa biển này.  

Có thể bạn thích