Sorry, this video is not available in your country.

Kiểm Soát Chặt Chẽ Tuyến Biên Giới Tây Nam Phòng Dịch Covid-19

chia sẻ

Kiểm Soát Chặt Chẽ Tuyến Biên Giới Tây Nam Phòng Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 14/03/2020
Những ngày này, các Đồn biên phòng biên giới Tây Nam đã tăng cường nhiều biện pháp để kiểm soát lượng người qua lại, phòng ngừa dịch từ biên giới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm