Sorry, this video is not available in your country.

Kiện Toàn Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

chia sẻ

Kiện Toàn Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/11/2023
Chiều 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm 2024.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm