Sorry, this video is not available in your country.

Kiều Bào - Nguồn Lực Quan Trọng Trong Đầu Tư Xanh

chia sẻ

Kiều Bào - Nguồn Lực Quan Trọng Trong Đầu Tư Xanh

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), Việt Nam đã cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang tích cực triển khai Lộ trình sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý, nhằm huy động nguồn tài chính xanh, công nghệ xanh, khuyến khích hoạt động sản xuất và đặc biệt là đầu tư xanh, nhằm theo kịp với xu thế chung của thế giới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm