Sorry, this video is not available in your country.

Kính Viễn Vọng Của NASA Chụp Được "Dấu Vân Tay" Được Hình Thành Bởi Hai Ngôi Sao

chia sẻ

Kính Viễn Vọng Của NASA Chụp Được "Dấu Vân Tay" Được Hình Thành Bởi Hai Ngôi Sao

Người đăng: ngantq
Ngày đăng: 25/01/2023
NASA đã công bố một hình ảnh mới được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb cho thấy ít nhất 17 vòng bụi được tạo bởi một cặp sao.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm