Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kỷ Nguyên Tàn Bạo - Kundo: Age of the Rampant

7.6 / 22 đánh giá
Đạo diễn: Yoon Jong Bin
Sản xuất: Moonlight Film
Triều đại cuối Joseon là giai đoạn bất ổn kinh tế xã hội tại Hàn Quốc, cũng là thời gian của chế độ độc tài. Trong lúc loạn lạc, Kundo xuất hiện, anh mang lại niềm tin và hy vọng cho người dân nơi đây, là khắc tinh của những gia tộc giàu có và đòi lại sự bất công cho người nghèo.  

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.6 98 Phút
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Phim lẻ 8.5 120 Phút
Phim lẻ 8.6 125 Phút
Phim lẻ 8.4 128 Phút
Phim bộ 10.0 32 Tập
Phim lẻ 8.2 120 Phút
Phim lẻ 7.9 116 Phút
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Phim lẻ 8.3 111 Phút
Phim lẻ 6.7 112 Phút
Phim lẻ 6.4 118 Phút
Phim lẻ 8.6 137 Phút
Phim lẻ 7.3 119 Phút
Phim bộ 9.0 33 Tập
Phim lẻ 8.4 118 Phút
Phim lẻ 8.5 112 Phút
Phim bộ 8.9 85 Tập
Phim bộ 8.3 92 Tập
Phim lẻ 8.5 110 Phút
Phim bộ 8.4 45 Tập
Phim bộ 8.2 33 Tập
Phim bộ 8.2 32 Tập
Phim bộ 7.8 95 Tập
Phim bộ 8.9 93 Tập
Phim bộ 8.9 27 Tập
Phim bộ 8.4 68 Tập
Phim lẻ 8.3 110 Phút
Phim lẻ 8.3 128 Phút
Phim bộ 3.3 44 Tập