Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Gấu Trúc Kung Fu 2 - Kung Fu Panda 2

Giờ đây khi là Chiến Binh Rồng, Po bảo vệ Thung lũng Yên bình cùng những bậc thầy Kung fu: Ngũ Đại Hào Kiệt. Nhưng một kẻ xấu xa có âm mưu dùng một thứ vũ khí bí mật để chinh phục Trung Hoa. Po phải nghĩ cách để đánh bại kẻ thù mới.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.7 90 Phút
Phim lẻ 9.0 132 Phút
Phim lẻ 7.0 116 phút
Phim lẻ 8.5 88 Phút
Phim lẻ 0.0 115 Phút
Phim lẻ 8.6 135 Phút
Phim lẻ 7.0 90 Phút
Phim lẻ 9.2 106 Phút
Phim lẻ 8.1 139 Phút
Phim lẻ 10.0 111 Phút
Phim lẻ 5.5 96 Phút
Phim lẻ 7.4 100 Phút
Phim lẻ 5.5 106 Phút
Phim lẻ 8.4 120 Phút
Phim lẻ 8.6 89 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim lẻ 8.6 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.0 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.5 87 Phút