Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Gấu Trúc Kung Fu - Kung Fu Panda

Jack Black vào vai Po, người anh hùng không ai ngờ đến được lựa chọn để hoàn thành lời tiên tri trong bộ phim hoạt hình vui tươi toàn sao này.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.7 90 Phút
Phim lẻ 9.0 132 Phút
Phim lẻ 7.0 116 phút
Phim lẻ 2.0 87 Phút
Phim lẻ 0.0 115 Phút
Phim lẻ 8.6 135 Phút
Phim lẻ 9.7 121 Phút
Phim lẻ 7.0 90 Phút
Phim lẻ 9.2 106 Phút
Phim lẻ 8.1 139 Phút
Phim lẻ 7.4 100 Phút
Phim lẻ 8.6 89 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim lẻ 8.6 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.0 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.5 87 Phút
Phim lẻ 0.0 93 phút
Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 0.0 144 Phút