Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Gấu Trúc Kung Fu 3 - Kung Fu Panda 3

Po đối mặt với hai mối đe dọa lớn cùng lúc: một thế lực siêu nhiên và một ở ngay chốn sinh thành của mình.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 7.2 90 Phút
Phim lẻ 7.2 100 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 10.0 98 Phút
Phim lẻ 7.0 116 phút
Phim lẻ 10.0 92 Phút
Phim lẻ 8.5 88 Phút
Phim lẻ 2.0 87 Phút
Phim lẻ 0.0 115 Phút
Phim lẻ 8.5 135 Phút
Phim lẻ 9.7 121 Phút
Phim lẻ 9.2 106 Phút
Phim bộ 10.0 40 Tập
Phim lẻ 7.4 100 Phút
Phim lẻ 10.0 115 Phút
Phim lẻ 7.4 115 Phút
Phim lẻ 7.7 125 Phút
Phim lẻ 8.9 109 Phút
Phim lẻ 7.8 86 Phút
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim lẻ 10.0 120 Phút
Phim bộ 0.0 12 Tập
Phim lẻ 0.0 1440 Phút
Phim lẻ 8.0 111Phút
Phim lẻ 0.0 99 Phút
Phim lẻ 9.0 132 Phút
Phim lẻ 8.4 93 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim lẻ 8.0 92 Phút