Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kỹ Thuật Nhảy Step Dance

Kỹ Thuật Nhảy Step Dance: Kỹ Thuật Nhảy Step Dance

7.8 / 8 đánh giá
Step dance còn được gọi là "điệu nhảy đế giày" bởi nó được thực hiện bởi những tiếng gõ chân xuống sàn gỗ cùng những âm thanh bởi bàn tay vỗ vào các vị trí khác nhau trên cơ thể người nhảy.

Có thể bạn thích