Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Lá Cờ Chuẩn

8.5 / 17 đánh giá
Thể loại: Phim, Chiến tranh
Đạo diễn: Nguyễn Khắc Lợi
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
Để lấy tọa độ cho pháo ta bắn chính xác, chiến sỹ Lục đã xung phong đi cắm cờ gần đồn địch, nhưng cắm xong cờ lại bị địch bắn đổ. Lực lại len lỏi vượt làn đạn lên cắm cờ lần hai và lần này thành công. Pháo ta nã đạn chính xác vào trận địa địch...

Có thể bạn thích