Sorry, this video is not available in your country.

Lạc Đà Giao Sách Cho Trẻ Em Trên Sa Mạc Pakistan

chia sẻ

Lạc Đà Giao Sách Cho Trẻ Em Trên Sa Mạc Pakistan

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Chú lạc đà Roshan đã đi qua sa mạc để giao sách cho trẻ em ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Được triển khai vào tháng 8 năm 2020, dự án Thư viện Lạc đà tiếp tục vào năm 2021 khi đại dịch Coronavirus khiến học sinh phải ở nhà.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm