Sorry, this video is not available in your country.

Lâm Đồng: Cần Chấn Chỉnh Du Lịch Tự Phát Các Hoạt Động Văn Hóa Không Phép

chia sẻ

Lâm Đồng: Cần Chấn Chỉnh Du Lịch Tự Phát Các Hoạt Động Văn Hóa Không Phép

Người đăng:
Ngày đăng: 01/11/2023
Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, 10 tháng đầu năm, lượng du khách quốc tế đạt 28.000 lượt tăng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, gần đây xảy ra liên tiếp các sự cố liên quan đến du khách nước ngoài và các hoạt động văn hóa không được cấp phép, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của địa phương.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm