Sorry, this video is not available in your country.

Lâm Đồng: Khoan Giếng Gặp Khí Phun Lên, Người Dân Tận Dụng Nấu Ăn

chia sẻ

Lâm Đồng: Khoan Giếng Gặp Khí Phun Lên, Người Dân Tận Dụng Nấu Ăn

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 23/04/2024
Ngày 21-4, UBND xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã khoanh vùng giếng khoan có khí “lạ” trào lên để cơ quan chức năng phân tích. Trong lúc chờ, người dân đã tận dụng luồng khí này để nấu ăn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm