Sorry, this video is not available in your country.

Lần Đầu Tiên Áp Dụng 2 Kĩ Thuật Cao Điều Trị Thành Công Cho Bệnh Nhân Ung Thư

chia sẻ

Lần Đầu Tiên Áp Dụng 2 Kĩ Thuật Cao Điều Trị Thành Công Cho Bệnh Nhân Ung Thư

Người đăng:
Ngày đăng: 28/09/2023
Ngày 27/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin việc phối hợp thực hiện 2 kỹ thuật cao, chuyên sâu điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư hạch. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm